Date Title Source Issue
2004.08.22 不怕與女拍檔傳緋聞 黃子華:有蔡少芬把柄 信息時報
2004.08.10 唔駛騰!No Problem! TVB 周刊 375
2004.08.10 若要人不知 唔好咁低B 快週刊 312
2004.08.08 挾《棟篤神探》餘威 奸仔子華反撲影圈 蘋果日報
2004.08.06 黃子華 我的哈痞時代 新 Monday 201
2004.08.03 棟篤笑匠 黃子華 東 Touch 479
2004.08.02 戇居男 黃子華 東方新地
2004.05.19 與黃子華的二十年友誼
2003.02.22 我孤獨 我存在 明報周刊 1789
2003.02.20 反高潮 停不了 黃子華 快週刊 235
2002.03.28 黃子華:努力總會有回報 7D付出7D收穫 明報教育網
2001.11.21 黃子華:「茶餐廳正過半島!」 飲食男女 199
2001.11.20 長春拍劇 黃子華做「洗底溥儀」 茶杯
2001.11.17 黃子華愈紅愈沉重 快週刊 169
2001.11.14 黃子華 一淚換一淚 東周刊 471
2001.11.10 寒天捱肚餓 偷吃涮羊肉 黃子華爭著認醜 明報周刊 1722
2001.07.14 黃子華 孤軍突起的異才 明報周刊 1705
2001.03.24 黃子華 不搞笑談讀書 明報
2001 大陸拍劇勁減25磅 黃子華:係女都驚咗我! 東方新地 205
2000.11.19 Acting no laughing matter go top duo SCMP
2000.11.02 男女大不同 壹週刊 556
2000.10.12 失眠?又~如何! 東周刊
2000.08 黃子華 期待 Cosmopolitan 189
2000.08 黃子華經濟絕境拚死圓心願 明報周刊 1656
2000.06.25 高潮下的黃子華 蘋果日報
2000.06.09 青少年腦部開發開班授徒 黃子華主講 Yes! 481
2000.05.22 子華:做紅人都要時間消化 明報
2000 黃子華越嚟越「賤」 Monday 032
2000 男人40 我係男主角 忽然一周
2000 黃子華過度衰格 眾叛親離 快週刊